Direktori Pengurus Pasukan Perubahan TM & MAMPU

Direktori

Direktori Pengurus Pasukan Perubahan TM & MAMPU

KEMENTERIAN
Jabatan Perdana Menteri (JPM)
Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri (MITI)
JPN / PPD / SEKOLAH : Perak, Pahang & Pulau Pinang

Mohd Abdul Halim Sulaiman
halim@mampu.gov.my

Muzakkir Abd Rahim
muzakkir.r@1govuc.gov.my
Kementerian Pendidikan Malaysia (MOE)
Kementerian Kerja Raya (KKR)
Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar Dan Perubahan Iklim (MESTECC)
Kementerian Pembangunan Usahawan (MED)
JPN / PPD / SEKOLAH : Sarawak & Negeri Sembilan

Zaidah Yusof
zaidahyusof@mampu.gov.my

Fadhilizwandie Sulong
fadhilizwandie.s@1govuc.gov.my
Kementerian Kesihatan Malaysia (MOH)
Kementerian Sumber Manusia (MOHR)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDHEP)
JPN / PPD / SEKOLAH : Selangor, WP Putrajaya & WP Labuan

Reza Quraisha Redzawan
rezaquraisha@mampu.gov.my

Nazirah Rohani @ Alias
nazalias@mampu.gov.my

Nur Diyana Hazizan
diyana.h@1govuc.gov.my
Kementerian Kewangan (MOF)
Kementerian Pengangkutan (MOT)
Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC)

Azura Ismail
azura@mampu.gov.my

Mazlan Ahmad
mazlan.ahmad@1govuc.gov.my
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA)
Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
Kementerian Industri Utama (MPI)
Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli (KATS)
JPN / PPD / SEKOLAH : Kedah, Melaka & Perlis

Hanasalwana Bakri
hanasalwana@mampu.gov.my

Firdaus Mat Nayan
firdaus.mn@1govuc.gov.my
Kementerian Pebangunan Luar Bandar (KPLB)
Kementerian Luar Negeri (KLN)
Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)
Kementerian Hal Ehwal Ekonomi (MEA)
JPN / PPD / SEKOLAH : Johor & Sabah

Maizatul Tanty Haji Abdul Multalib
maizatultanty@mampu.gov.my

Mohd Affendy Mahmud
affendy.m@1govuc.gov.my
Kementerian Dalam Negeri (KDN)
Kementerian Pertahanan (MINDEF)
Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP)
Kementerian Komunikasi Dan Multimedia Malaysia (KKMM)
JPN / PPD / SEKOLAH : Kelantan & Terengganu

Ungku Noor Haidah Ungku Ahmad
noorhaidah@mampu.gov.my

Haizal Azahan Ibrahim
haizal.ai@1govuc.gov.my
X
X