Pengguna 1GovUC

Jumlah terkini pengguna 1GovUC

Senarai Kementerian


Senarai Kementerian yang telah menyertai 1GovUC


*Nota: Agensi yang belum menyertai 1GovUC

Senarai Agensi

Jabatan Perdana Menteri
 • Jabatan Perdana Menteri (HQ)
 • Biro Tatanegara (BTN)
 • Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 • Pejabat Menyimpan Mohor Besar Raja-raja (MOHOR)
 • Institut Integriti Malaysia (IIM)
 • Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA),Majlis Keselamatan Negara
 • Projek NC4, Majlis Keselamatan Negara (MKN)
 • Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
 • Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
 • Pusat Panggilan 1 Malaysia (1MOCC)
 • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Masjid Negara
 • Unit Perlindungan Saksi (Bahagian Perlindungan)
 • Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA)
 • Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN)
 • Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKTWP)
 • Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)
 • Lembaga Perlesenan kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)
 • Lembaga Perlesenan kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)
 • Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah (SUPSABAH)
 • Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
 • Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)
 • Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
 • Unit Pemulihan Pasca Banjir (UPPB)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
 • Institut Latihan Kehakiman & Perundangan Malaysia (ILKAP)
 • Jabatan Insolvensi Malaysia
 • Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
 • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)
 • Pejabat Seranta Felda
 • Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)
 • Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
 • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
 • Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri
 • Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
 • Bahagian Penyelidikan (BPE)
 • Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
 • Pentadbiran Awam
 • Bahagian Kampung Baru
 • Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APAM)
 • Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)
 • Puspanita Kebangsaan
 • Unit Kawal Selia Felda
 • Wasatiyyah Malaysia
 • Pejabat YB Dato Mah Siew Keong
 • Pejabat YB Datuk Ir. Dr Wee Ka Siong
 • Majlis Kebajikan Dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
 • National Communication Team (NCT)
 • Pejabat Urusetia Bekas Perdana Menteri YAB Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi
 • Sekretariat Khas Untuk Memperkasakan Usahawan India (SEED)
 • Unit Khas Strategik (UKS)
 • Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWP)
 • Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia (SPR)
 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
 • Pejabat Y.A.B. Perdana Menteri (SMPKE)
 • Pejabat Ketua Setiausaha Negara (KSN)
 • Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
 • Unit Perancang Ekonomi (EPU)
 • Jabatan Peguam Negara (AGC)
 • Bahagian Kabinet, Perlembagaan & Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP)
 • Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
 • Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
 • Unit Inovasi Khas (UNIK)
 • Jabatan Perangkaan Malaysia
 • Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan
 • Biro Pengaduan Awam
 • Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia (SMART)
 • Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman (JAC)
 • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat (SPAD)
 • Suruhanjaya kebangsaan Hak Asasi Manusia (SUHAKAM)
 • Pejabat Tun Dr. Mahathir Mohamad
 • Unit Pelaksanaan dan Pengurusan Prestasi (PEMANDU)
 • Agensi Inovasi Malaysia (AIM)
 • Pejabat Penasihat Sains
 • Malaysian Industry-Government Group For High Technology (MIGHT)
 • Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
 • TalentCorp
 • TERAJU
 • UNIK Corporation
 • Pejabat Duta
 • Pejabat Hal Ehwal Islam JPM
 • Pejabat Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Selangor (MTPNg Selangor)
 • Pejabat NCT
 • Pejabat YB Joseph Kurup Entulu Belaun
 • Pejabat Sosio Budaya
 • Unit Perumahan Penjawat Awam 1Malaysia (PPA1M)
 • SITF
 • Jabatan Audit Negara
 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
 • Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
 • Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan (MUFTI)
 • Istana Negara
 • Parlimen Malaysia
 • Lembaga Penasihat (LP)
 • Mahkamah Anak Negeri Labuan
 • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
Kementerian Kewangan Malaysia
 • Kementerian Kewangan - HQ
 • Institut Penilaian Negara (INSPEN)
 • Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH)
 • Jabatan Akauntan Negara Malaysia
 • Jabatan Kastam Diraja Malaysia (KDRM)
 • Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA)
 • Bahagian Pinjaman Perumahan
Kementerian Pendidikan Tinggi
 • Kementerian Pendidikan Tinggi - HQ
 • Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
 • Jabatan Pengajian Politeknik
 • Jabatan Pengajian Kolej Komuniti
 • Universiti
 • Sektor Pengajian Tinggi
 • Perbadanan Tabung Tinggi Nasional (PTPTN)
Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Kementerian Pendidikan Malaysia - HQ
 • Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
 • Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
 • Kolej Matrikulasi
 • Institut Aminuddin Baki (IAB)
 • Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
 • Sekolah
 • Sektor Pelajaran
 • Yayasan Tuanku Abdul Rahman (YTAR)
Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Kementerian Kesihatan Malaysia - HQ
 • Hospital Selayang
 • Hospital Sultan Ismail
 • Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)
 • Institut Pengurusan Kesihatan
 • Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)
 • Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
 • Pusat Darah Negara
 • Pusat Kawalan Kusta Negara
 • Institut Kanser Negara
 • Institut Kesihatan Umum
 • Institut Penyelidikan Perubatan (IMR)
 • Institut Perubatan Respiratori
 • Pusat Pergigian Kanak-Kanak & Kolej Latihan Pergigian Malaysia
 • Pihak Berkuasa Peranti Perubatan
 • Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia
 • Majlis Perubatan Malaysia
 • Bahagian Kawalan Peralatan Perubatan (MDB)
 • Hospital Serdang
 • Hospital Putrajaya
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 • Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar - HQ
 • Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (JKPTG)
 • Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (Perhilitan)
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 • Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (Jupem)
 • Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM)
 • Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)
 • Jabatan Biokeselamatan (JBK)
 • Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
 • Institut penyelidikan perhutanan malaysia (FRIM)
 • Pusat Infrastruktur Data Geospastial Negara (MaCGDI)
 • Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)
 • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM)
 • Institut Tanah Dan Ukur Negara
Kementerian Pengangkutan
 • Kementerian Pengangkutan (HQ)
 • Perbadanan Aset Keretapi (RAC)
 • Lembaga Pelabuhan Bintulu (BPA)
 • Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR)
 • Jabatan Laut Malaysia
 • Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (MIROS)
 • Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA)
 • Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
 • Lembaga Pelabuhan Johor
 • Lembaga Pelabuhan Kelang
 • Lembaga Pelabuhan Kuantan
 • Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (HQ)
 • Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
 • Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
 • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil Dan Sederhana (Sme. Corp Malaysia)
 • Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)
 • Malaysian Industrial Development Finance Berhad (MIDF)
 • Halal Industry Development Corporation (HDC)
 • Malaysia Automotive Institute (MAI)
Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan
 • Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan (HQ)
 • Jabatan Muzium Negara
 • Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara
 • Jabatan Arkib Negara
 • Istana Budaya
 • Akademi Seni Budaya Dan Warisan Kebangsaan (ASWARA)
 • Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara
 • Perpustakaan Negara Malaysia
 • Jabatan Warisan Negara
 • Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
 • Tourism Malaysia (Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia)
 • Islamic Tourism Malaysia
 • Malaysia Convention & Exhibition Bureau
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 • Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air (HQ)
 • Sustainable Energy Development Autorithy Of Malaysia (SEDA)
 • Jabatan Perkhidmatan Pembentungan
 • Jabatan Bekalan Air
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
 • GreenTech Malaysia
 • Suruhanjaya Tenaga
Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 • Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (HQ)
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)
 • Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
 • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
 • Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
 • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
 • Lembaga Kemajuan Bintulu
 • Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
 • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • FELCRA
 • Institut Kemajuan Desa (INFRA)
Kementerian Pertahanan
 • Kementerian Pertahanan (MINDEF)
 • Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
 • Jabatan Hal Ehwal Veteran (JHEV)
 • Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN)
 • Depot Simpanan Pertahanan
 • Institut Pertahanan Dan Keselamatan Malaysia (MiDAS)
 • Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT)
 • Perbadanan Perwira Niaga Malaysia (PERNAMA)
 • Perbadanan Perwira Harta Malaysia
 • Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
 • Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
 • Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM)
 • Jabatan Kimia Malaysia
 • Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
 • Pusat Sains Negara (PSN)
 • Jabatan Standard Malaysia
 • Agensi Angkasa Negara (AAN)
 • Agensi Nuklear Malaysia (NUKLEAR)
 • Akademi Sains Malaysia (ASM)
 • Lembaga Pelesenan Tenaga Atom (LPTA)
Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
 • Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi - HQ
 • Lembaga Koko Malaysia (LKM)
 • Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara (LKTN)
 • Lembaga Getah Malaysia (LGM)
 • Lembaga Lada Malaysia (MPB)
 • Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
 • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB)
Kementerian Sumber Manusia
 • Kementerian Sumber Manusia (KSM)
 • Jabatan Tenaga Manusia
 • Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
 • Jabatan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia
 • Jabatan Pembangunan Kemahiran
 • Jabatan Perhubungan Perusahaan
 • Jabatan Tenaga Kerja Sabah
 • Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
 • Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
 • Institut latihan Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Komunikasi dan Multimedia
 • Kementerian Komunikasi Dan Multimedia (KKMM) – HQ
 • Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN)
 • Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)
 • Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)
 • Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)
 • Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)
 • Perbadanan Pembangunan Kemahiran
 • Perbadanan Kemajuan Filem Nasional (FINAS)
Kementerian Luar Negeri
 • Kementerian Luar Negeri (HQ)
 • Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
 • Institut Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
Kementerian Dalam Negeri
 • Kementerian Dalam Negeri Malaysia (KDN)
 • Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)
 • Jabatan Penjara Malaysia
 • Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
 • Polis Diraja Malaysia (PDRM)
 • Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
 • Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia (ROS)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan Malaysia - HQ
 • Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyiPO)
 • Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Suruhanjaya Persaingan Malaysia (SPM)
 • Suruhanjaya Syarikat Malaysian (SSM)
Kementerian Wilayah Persekutuan
 • Kementerian Wilayah Persekutuan - HQ
 • Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)
 • Perbadanan Kampong Bharu
 • Perbadanan Labuan (PL)
 • Perbadanan Putrajaya (PPJ)
Ministry of Youth and Sport
 • Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)
 • Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
 • Pejabat Pesuruhjaya Sukan
 • Jabatan Belia Dan Sukan Negara (JBSN)
 • Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia
 • Institut Sukan Negara (ISN)
 • Majlis Sukan Negara (MSN)
 • Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
 • Perbadanan Stadium Negara
 • Perbadanan Stadium Merdeka
 • Kompleks Sukan Bukit Kiara
 • Sekretariat Majlis Kecergasan Kebangsaan
 • Pusat Belia Antarabangsa Cheras (IYC)
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 • Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
 • Jabatan Perikanan Malaysia
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Agro Bazaar
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Perkhidmatan Malaysia (MAQIS)
 • Jabatan Pertanian Malaysia
 • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
 • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM)
 • Tabung Ekonomi Usaha Niaga (TEKUN)
Kementerian Kerja Raya
 • Kementerian Kerja Raya (KKR) - HQ
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
 • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)
 • Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
 • Lembaga Jurutera Malaysia
 • Lembaga Arkitek Malaysia
 • Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - HQ
 • Institut Pengupayaan Wanita Bagi Anggota Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NIEW)
 • Institut Sosial Malaysia (ISM)
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM)
 • Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)
 • Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 • Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) – HQ
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBD)
 • Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan Pembersihan Awam (SWCorp)
 • Jabatan Kerajaan Tempatan
 • Jabatan Landskap Negara
 • Jabatan Perumahan Negara
 • Tribunal Perumahan Dan Pengurusan Strata
 • Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

   

   

  X
  X