Pengguna MyGovUC

Senarai Kementerian


Senarai Kementerian yang telah menyertai MyGovUC


Senarai Agensi

Jabatan Perdana Menteri
 • Jabatan Perdana Menteri (HQ)
 • Biro Tatanegara (BTN)
 • Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
 • Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
 • Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-raja (MOHOR)
 • Institut Integriti Malaysia (IIM)
 • Agensi Keselamatan Siber Negara (NACSA),Majlis Keselamatan Negara
 • Projek NC4, Majlis Keselamatan Negara (MKN)
 • Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)
 • Unit Permodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
 • Pusat Panggilan 1 Malaysia (1MOCC)
 • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
 • Masjid Negara
 • Unit Perlindungan Saksi (Bahagian Perlindungan)
 • Bahagian Pendidikan Awal Kanak-kanak (PERMATA)
 • Jabatan Perpaduan Negara & Integrasi Nasional (JPNIN)
 • Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKTWP)
 • Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan (EAIC)
 • Lembaga Perlesenan kenderaan Perdagangan Sabah (LPKP Sabah)
 • Lembaga Perlesenan kenderaan Perdagangan Sarawak (LPKP Sarawak)
 • Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah (SUPSABAH)
 • Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
 • Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)
 • Jabatan Bantuan Guaman (JBG)
 • Unit Pemulihan Pasca Banjir (UPPB)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
 • Institut Latihan Kehakiman & Perundangan Malaysia (ILKAP)
 • Jabatan Insolvensi Malaysia
 • Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR)
 • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan (CGSO)
 • Pejabat Seranta Felda
 • Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasaan Maritim Malaysia (BHEPMM)
 • Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)
 • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)
 • Lembaga Penasihat Jabatan Perdana Menteri
 • Bahagian Istiadat dan Urusetia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)
 • Bahagian Penyelidikan (BPE)
 • Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
 • Pentadbiran Awam
 • Bahagian Kampung Baru
 • Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APAM)
 • Eastern Sabah Security Command (ESSCOM)
 • Puspanita Kebangsaan
 • Unit Kawal Selia Felda
 • Wasatiyyah Malaysia
 • Pejabat YB Dato Mah Siew Keong
 • Pejabat YB Datuk Ir. Dr Wee Ka Siong
 • Majlis Kebajikan Dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia (MAKSAK)
 • National Communication Team (NCT)
 • Pejabat Urusetia Bekas Perdana Menteri YAB Tun Abdullah Hj. Ahmad Badawi
 • Sekretariat Khas Untuk Memperkasakan Usahawan India (SEED)
 • Unit Khas Strategik (UKS)
 • Pejabat Pengarah Tanah Dan Galian Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (PPTGWP)
 • Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia (SPR)
 • Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)
 • Pejabat Y.A.B. Perdana Menteri (SMPKE)
 • Pejabat Ketua Setiausaha Negara (KSN)
 • Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawak
 • Unit Perancang Ekonomi (EPU)
Kementerian Kewangan Malaysia
 • Institut Penilaian Negara (INSPEN)
 • Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH)
Kementerian Pendidikan Malaysia
 • Kementerian Pendidikan Malaysia - HQ
 • Jabatan Pendidikan Negeri (JPN)
 • Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM)
 • Kolej Matrikulasi
 • Institut Aminuddin Baki (IAB)
 • Pejabat Pendidikan Daerah (PPD)
 • Sekolah
 • Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)
 • Jabatan Pengajian Politeknik
 • Jabatan Pengajian Kolej Komuniti
Kementerian Kesihatan Malaysia
 • Kementerian Kesihatan Malaysia - HQ
 • Hospital Selayang
 • Hospital Sultan Ismail
 • Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan (BPFK)
 • Institut Pengurusan Kesihatan
 • Pusat Penyelidikan Klinikal (CRC)
 • Institut Penyelidikan Sistem Kesihatan
Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli
 • Kementerian Air, Tanah & Sumber Asli - HQ
 • Jabatan Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan (JKPTG)
 • Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (Perhilitan)
 • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
 • Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 • Jabatan Taman Laut Malaysia (JTLM)
 • Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG)
 • Jabatan Biokeselamatan (JBK)
 • Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
 • Institut penyelidikan perhutanan malaysia (FRIM)
 • Pusat Infrastruktur Data Geospastial Negara (MaCGDI)
 • Jabatan Pengairan Dan Saliran (JPS)
Kementerian Pengangkutan
 • Perbadanan Aset Keretapi (RAC)
 • Lembaga Pelabuhan Bintulu (BPA)
 • Jabatan Keselamatan Jalan Raya (JKJR)
 • Jabatan Laut Malaysia
 • Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (MIROS)
Kementerian Perdagangan Antarabangsa & Industri
 • Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri (HQ)
 • Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan
 • Jabatan Muzium Negara
 • Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara
 • Jabatan Arkib Negara
 • Istana Budaya
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air
 • Sustainable Energy Development Autorithy Of Malaysia (SEDA)
Kementerian Pembangunan Luar Bandar
 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) (HQ)
 • Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia (JAKOA)
 • Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
 • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
 • Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
 • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
Kementerian Pertahanan
 • Institut Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan (STRIDE)
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
 • Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
 • Agensi Remote Sensing Malaysia (ARSM)
 • Jabatan Kimia Malaysia
 • Jabatan Meteorologi Malaysia (JMM)
 • Pusat Sains Negara (PSN)
 • Jabatan Standard Malaysia
Kementerian Industri Utama
 • Kementerian Industri Utama - HQ
 • Lembaga Koko Malaysia (LKM)
 • Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara (LKTN)
Kementerian Sumber Manusia
 • Kementerian Sumber Manusia (KSM)
 • Jabatan Tenaga Manusia
Kementerian Komunikasi dan Multimedia
 • Kementerian Komunikasi Dan Multimedia (KKMM) – HQ
 • Jabatan Penerangan Malaysia (JAPEN)
 • Jabatan Penyiaran Malaysia (RTM)
 • Jabatan Hal Ehwal Khas (JASA)
 • Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak (IPPTAR)
 • Jabatan Perlindungan Data Peribadi (JPDP)
Kementerian Luar Negeri
 • Kementerian Luar Negeri (HQ)
 • Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT)
 • Institut Diplomasi Dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
Kementerian Dalam Negeri
 • Jabatan Imigresen Malaysia (JIM)
 • Jabatan Penjara Malaysia
 • Jabatan Pendaftaran Negara (JPN)
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Hal Ehwal Pengguna (
 • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi Dan Hal Ehwal Pengguna (KPDHEP)
 • Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyiPO)
Kementerian Wilayah Persekutuan
 • Kementerian Wilayah Persekutuan - HQ
 • Majlis Sukan Wilayah Persekutuan (MSWP)
 • Perbadanan Kampong Bharu
 • Perbadanan Labuan (PL)
Ministry of Youth and Sport
 • Kementerian Belia Dan Sukan (KBS)
 • Pejabat Pendaftar Pertubuhan Belia
 • Pejabat Pesuruhjaya Sukan
 • Jabatan Belia Dan Sukan Negara (JBSN)
Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 • Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani (MOA)
 • Jabatan Perkhidmatan Veterinar (DVS)
 • Jabatan Perikanan Malaysia
 • Institut Penyelidikan Dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
 • Agro Bazaar
 • Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP)
 • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
 • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
 • Jabatan Perkhidmatan Kuarantin Dan Perkhidmatan Malaysia (MAQIS)
Kementerian Kerja Raya
 • Kementerian Kerja Raya (KKR) - HQ
 • Jabatan Kerja Raya (JKR)
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat
 • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat - HQ
 • Institut Pengupayaan Wanita Bagi Anggota Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NIEW)
 • Institut Sosial Malaysia (ISM)
 • Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia (JKMM)
 • Jabatan Pembangunan Wanita (JPW)
 • Lembaga Penduduk Dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)
Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 • Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) – HQ
 • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM)
 • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia (JPBD)
 • Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara dan Pembersihan Awam (SWCorp)
 • Jabatan Kerajaan Tempatan
 • Jabatan Landskap Negara
 • Jabatan Perumahan Negara
 • Tribunal Perumahan Dan Pengurusan Strata
 • Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
Kementerian Pembangunan Usahawan
 • Kementerian Pembangunan Usahawan - HQ

   

   

  X
  X