Perkhidmatan

Pakej Perkhidmatan 1GovUC

Pakej yang ditawarkan untuk pengguna 1GovUC

Pakej Yang Ditawarkan


3 Jenis Pakej yang Ditawarkan

Makluman:
1. Pakej yang ditawarkan di atas adalah garis panduan yang dicadangkan. Akan tetapi, penawaran pakej ini juga boleh ditawarkan kepada mana-mana pengguna tertakluk kepada keperluan skop kerja dan perlu diluluskan oleh pihak pengurusan Kementerian dan Agensi masing-masing
2. Tambahan minimum 1GB untuk semua pengguna boleh dilakukan, tertakluk kepada tugasan dan kelulusan agensi masing-masing.

Pakej Storan


4 Jenis pilihan pakej Storan

Perkhidmatan Nilai Tambah 1GovUC


Perkhidmatan untuk meningkatkan kecekapan

X
X