Perkhidmatan

Perkhidmatan 1GovUC

Perkhidmatan yang ditawarkan untuk pengguna 1GovUC

Makluman:
Bermula 1 Jun 2018, perkhidmatan 1GovUC hanya menawarkan satu pakej sahaja. Oleh itu, semua pengguna boleh menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan dibawah 1GovUC seperti berikut:
perkhidmatan

Pakej Storan


4 Jenis pilihan pakej Storan

Makluman:
1. Pakej yang ditawarkan di atas adalah garis panduan yang dicadangkan. Akan tetapi, penawaran pakej ini juga boleh ditawarkan kepada mana-mana pengguna tertakluk kepada keperluan skop kerja dan perlu diluluskan oleh pihak pengurusan Kementerian dan Agensi masing-masing
2. Tambahan minimum 1GB untuk semua pengguna boleh dilakukan, tertakluk kepada tugasan dan kelulusan agensi masing-masing.

Perkhidmatan Nilai Tambah 1GovUC


Perkhidmatan untuk meningkatkan kecekapan

X
X