Soalan Lazim

Emel

1Apakah perbezaan antara pemadaman dan pengarkiban e-mel?
Sama ada emel dipadam atau diarkib, emel tersebut akan hilang dalam inbox emel anda. E-mel yang dipadam akan masuk ke dalam trash folder, manakala emel yang diarkib akan masuk ke dalam archive folder. Emel yang berada di dalam trash folder akan hilang selepas 30 hari manakala e-mel yang berada di dalam archive folder akan kekal. E-mel yang masih berada dalam trash folder atau pun archive folder boleh dikembalikan ke inbox folder.
2Apakah perbezaan antara OWA dan Outlook?
Walaupun nama OWA dan Outlook adalah berbeza, namun kedua-dua ini mempunyi fungsi yang sama dengan cara akses yang berbeza. Kebaikan menggunakan OWA adalah mesej disimpan di dalam server, oleh itu anda boleh membuka emel tersebut walaupun dengan menggunakan komputer lain ataupun dengan menggunakan telefon pintar (dengan sambungan internet).
3Bolehkah e-mel yang telah dihantar ditarik (recall) semula?
Ya, e-mel yang telah dihantar boleh ditarik balik daripada penerima sekiranya penerima masih belum membuka e-mel tersebut. Ikuti langkah-langkah berikut untuk recall e-mel anda:-
i. Buka Folder Sent Item
ii. Klik dua kali pada mesej
iii. Klik butang Action pada bar menu
iv. Pilih Recall This Message
4Bagaimanakah caranya untuk melampirkan gambar ke dalam mesej atau kalendar?
Untuk melampirkan gambar ke dalam mesej baru atau kalendar, klik pada ikon “gambar” yang terletak pada bar di atas ruangan mesej. Pilih gambar yang ingin dilampirkan daripada komputer anda.
5Bagaimana cara untuk mengemaskini address book bagi Microsoft Outlook 2007
1) Klik pada menu Tools , seterusnya klik pada Send/Receive dan pilih Download Address Book.

2) Setelah klik pada Download Address Book, kemudian klik butang OK. Selesai.
6Bagaimana cara untuk mengemaskini address book bagi Microsoft Outlook 2010/2013
1)Klik pada menu SEND / RECEIVE, seterusnya cari Send/Receive Groups dan pilih Download Address Book.

2) Setelah klik pada Download Address Book, kemudian klik butang OK. Selesai.
7Bagaimana untuk mengemaskini signature didalam emel MyGovUC bagi Outlook 2010
1) Klik pada Option dan pilih See All Options.

2) Klik pada perkataan “settings” kemudian pilih mail.

3) Isikan keterangan yang dikehendaki pada kotak “email signature” dan select pada “Automatically include my signature on messages I send”. Langkah terakhir adalah tekan butang “save”.
8Bagaimana untuk mengemaskini signature didalam emel MyGovUC bagi Outlook 2013
1)Klik pada simbol setting dan pilih Option.

2) Klik pada perkataan “settings” kemudian pilih mail.

3) Isikan keterangan yang dikehendaki pada kotak “email signature” dan select pada “Automatically include my signature on messages I send”. Langkah terakhir adalah tekan butang “save”.
9Macam mana cara menggunakan Microsoft Outlook 2010
1) Ini adalah video panduan penggunaan Microsoft Outlook 2010
10Bolehkah saya save e-mel dari Microsoft Outlook?
Boleh, cara-caranya adalah seperti berikut :

1) Buka e-mel
2) Klik pada simbol (1), dan pilih Save As (2)


3) Save as type : Outlook Message Format -Unicode

4) Bagi semak contoh e-mel mengandungi header atau tidak. Buka e-mel, klik butang seperti di bawah :

5) Pastikan Internet headers seperti di bawah :

6) Buka e-mel baru dan kempilkan fail seperti di bawah :

7) Akhir sekali, e-mel contoh akan lihat seperti di bawah :
11Cara untuk baiki profil Outlook MyGovUC
Langkahnya adalah seperti berikut :

1) Tutup aplikasi Outlook dan Lync (jika masih berjalan) - Untuk tutup aplikasi Outlook atau Lync, klik kanan pada ikon di bawah kanan desktop, dan pilih Exit.


2) Buka Control Panel > Mail > Email Accounts.

3) Pilih pada profil akaun pengguna, dan klik Repair.

4) Ubah alamat emel pada akaun 1GovUC (eg: user.agensi@1govuc.gov.my)


5) Klik Next dan Finish.

6) Buka semula Outlook, pastikan status Outlook adalah online.
7) Jika status Outlook adalah Working Offline, pergi pada bahagian Send/Receive, dan klik Work Offline

8) Status Outlook akan online dan akan mula kemaskini kandungan mailbox.
12Bagaimanakah caranya untuk mewujudkan tandatangan (signature) dalam emel?
Tandatangan boleh ditetapkan secara automatik dalam setiap emel agar anda tidak perlu mencipta tandatangan yang baru dalam setiap emel. Cara-caranya adalah seperti berikut:-
i. Draf emel yang baru
ii. Pada bar menu yang terletak di atas, klik pada Insert
iii. Klik pada Signature > Signatures
13Bolehkan emel yang terpadam didapatkan semula?
Sekiranya anda terpadam emel secara tidak sengaja, anda masih boleh mendapatkan semula emel yang dipadam tersebut. Anda boleh mencari emel tersebut di dalam fail “Deleted Items”.
14Bagaimanakah caranya untuk import kenalan dari Gmail ke Outlook?
  1. Log masuk akaun Gmail
  2. Klik Gmail > Contacts
  3. Klik More > Export
  4. Pada Outlook, klik File > Open & Export
  5. Klik Import/ Export
  6. Klik Import from another program or file
  7. Kik Next
15Dimanakah saya boleh mendapatkan panduan mengenai ciri-ciri yang terdapat dalam Microsoft Outlook?
Panduan mengenai ciri-ciri dalam Microsoft Outlook boleh didapati di
Manual Microsoft Outlook
16Sebab-sebab akaun status disable?
a) Suspend account
b) Maternity leave
c) Study Leave
d) Half paid Leave
e) Full paid Leave
17Adakah akaun status disable akan dicaj dalam bil?
Ya, kerana akaun masih wujud.
18Sebab menerima notifikasi pembatalan emel calendar pada mobil.
Pengguna perlu install Outlook app didalam IOS bagi mengelakkan notifikasi pembatalan dihantar.
19Data untuk konfigurasi outlook seperti lampiran berikut:
20Meletakkan special character di dalam alamat e-mel?
Special character tidak boleh berada pada huruf paling depan atau belakang.
Contoh yang dibenarkan : nora’shita@mampu.gov.my
21Penerimaan e-mel daripada e-mail provider yang besar seperti Hotmail, Yahoo, Gmail - adakah pengguna MyGovUC dapat menerima tanpa langkah-langkah tambahan?
Domain yang dinyatakan di atas telah sedia ada fungsi tersebut.
22 Penerimaan e-mel daripada domain name entiti perniagaan / bank Cth: CIMB, Pfizer, Pharmaniaga
Adakah pengguna MyGovUC dapat menerima tanpa langkah-langkah tambahan?
- Bergantung kepada pihak pembekal (vendor) yang menjaga e-mel domain tersebut. Jika tiada, mereka perlu melaksanakan konfigurasi tersebut.
23Penghantaran e-mel kepada domain name luar kawalan MyGovUC/GiTN. Cth: Hotmail, Yahoo, Gmail, CIMB, Pfizer, Pharmaniaga - Pengaktifan rekod PTR, SPF, DKIM dan DMARC adalah di luar kawalan pengguna. Jika entiti tersebut enggan melaksanakan tindakan tersebut, adakah ini bermaksud e-mel daripada domain MyGovUC akan gagal dihantar kepada penerima tersebut?
Daripada domain MyGovUC kepada domain luar, tiada masalah. Isunya jika pihak luar enggan melaksanakan penetapan tersebut, pihak MyGovUC tidak akan menerima emel daripada domain tersebut. Jika hal demikina berlaku maka pengirim dari luar hendaklah memaklumkan kepada penerima dalam MyGovUC untuk mohon beliau / UC Admin majukan permohonan bagi melepaskan e-mel berkenaan.
X
X